Przeprowadzka a COVID-19

Przeprowadzka a COVID-19
Przeprowadzka a COVID-19

Przeprowadzka a COVID-19. Relokacja należy do kategorii „niezbędne sprawy życia codziennego” szczególnie wtedy, gdy nastąpiła sprzedaż nieruchomości, wygasła umowa najmu lokalu lub niezbędne jest przygotowanie nieruchomości na czas kwarantanny.

Ograniczenia

Izolacja w czasie przeprowadzki
Izolacja w czasie przeprowadzki

Ograniczenia przeprowadzki wynikają głównie z troski o nasze wspólne dobro, jakim jest nasze zdrowie. Do przeprowadzki przystępują tylko dwie osoby, które zabezpieczają meble i znoszą do samochodu. W mieszkaniu powinna znajdować się jedna osoba, która udzieli niezbędnych informacji. Głównie dotyczy to tego, co będzie zabierane do nowego lokum. W trakcie przeprowadzki osoba znajdująca się w mieszkaniu, powinna przebywać w innym pomieszczeniu. Powinna zachowywać niezbędny dystans, powinna posiadać również maseczkę. Jeżeli nie ma, proszę o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu – dostarczymy.

Nie zrealizujemy przeprowadzki.

Przeprowadzka w czasie kwarantanny nie jest możliwa
Przeprowadzka w czasie kwarantanny nie jest możliwa

Nie zrealizujemy przeprowadzki, gdy osoby przebywające w mieszkaniu są w czasie kwarantanny lub podejrzewają u siebie zakażenie COVID-19. Przede wszystkim osoby, które łamią nakaz kwarantanny zagrażają innym. Poza tym, przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej na osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Pozostałe i ważne informacje na temat koronawirusa COVID-19.

Podstawowe środki ostrożności

Przeprowadzka a COVID-19